Ulga termomodernizacyjna

Z Smogopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z narzędzi wspierających wymianę przestarzałych kotłów oraz termomodernizację budynków. Polega na odliczeniu wydatków poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym od podstawy obliczenia podatku[1]. Można łączyć ją również z Programem "Czyste Powietrze" i odliczyć wydatki niepokryte w ramach dotacji.

Kto może skorzystać z ulgi[edytuj]

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku[2].

Na czym polega ulga i jakie inwestycje można odliczyć[edytuj]

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Odliczeniu podlegają wydatki, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489)[3], czyli między innymi:

  • wymiana źródła ciepła na nowe, np. pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, a także przyłącze do sieci ciepłowniczej czy gazowej
  • wymiana okien i drzwi
  • ocieplenie przegród budowlanych.

Jak odlicza się ulgę i ile można zyskać[edytuj]

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia może wynosić do 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach – nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Porównanie Programu "Czyste Powietrze" i ulgi termomodernizacyjnej przedstawiono na poniższej grafice (rysunek 1).

Rysunek 1. Porównanie Programu "Czyste Powietrze" i ulgi termomodernizacyjnej, źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna-2/

Przykłady – ile można zyskać[edytuj]

Jeśli do zakupu pompy ciepła za 30 000 zł otrzymałeś dotację 13 500 zł z Programu „Czyste Powietrze”, to pozostałą kwotę 16 500 zł możesz odliczyć w uldze podatkowej i zyskać dodatkowe 2805 zł (dla podatników rozliczających się według stawki 17%).

Statystyki[edytuj]

W rozliczeniu za rok 2019 z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało 208,5 tys. podatników. Łączna kwota odliczenia wyniosła 3 141 mln zł. Szacowany zysk podatników z tytułu ulgi termomodernizacyjnej za 2019 rok wyniósł około 636 mln zł[4].

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje[edytuj]

Szczegóły na temat ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna-2/[5], a pełna lista przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które można odliczyć w ramach ulgi dostępna jest w Rozporządzeniu[6].