Program Czyste Powietrze

Z Smogopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Program „Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim programem dotacyjnym wspierającym wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Program ruszył we wrześniu 2018 roku i zakłada wymianę ok. 3 mln kotłów w ciągu 10 lat. W ramach Programu można otrzymać dotację na trzech różnych poziomach dofinansowania, w zależności od dochodu. Maksymalne kwoty dotacji to: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny [1]. Dotacje w ramach Programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową[2].

Kto może skorzystać z Programu?[edytuj]

Z Programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych (lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą). Jednocześnie dochód roczny wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Program przewiduje dotacje na trzech różnych poziomach dofinansowania:

 • podstawowy poziom dofinansowania,
 • podwyższony poziom dofinansowania,
 • najwyższy poziom dofinansowania.

Aby skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Aby skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pozostałe osoby mogą liczyć na podstawowy poziom dofinansowania.

Jakie inwestycje można zrealizować w ramach Programu?[edytuj]

Program zakłada dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku[3].

W ramach Programu można zrealizować między innymi:

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła czy kotła gazowego);
 • demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (w tym również demontaż);
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy.

Jak wysoką dotację można otrzymać?[edytuj]

W zależności od realizowanych inwestycji w ramach Programu dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Dokładne maksymalne kwoty dotacji oraz intensywność dofinansowania dla poszczególnych inwestycji zostały przedstawione w poniższej tabeli (rysunek 1).

Tabela z maksymalnymi dotacjami dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze 2023, źródło: www.czystepowietrze.gov.pl

Aby sprawdzić, jak dużą dotację można otrzymać, warto skorzystać z kalkulatora dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/. Wystarczy wybrać rodzaj przedsięwzięcia oraz kwotę, która zostanie na nie przeznaczona, a kalkulator automatycznie obliczy jakie dofinansowanie można otrzymać z Programu „Czyste Powietrze”[4].

Ruszyła także zapowiadana wcześniej ścieżka bankowa w Programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Szczegóły oraz lista banków oferująca Kredyt "Czyste Powietrze" dostępna na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/.

Gdzie złożyć wniosek o dotację?[edytuj]

Przez Internet lub w urzędzie

1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.

2. Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:

a) w serwisie „gov.pl” lub b) na stronach internetowych wfosigw

3. Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – www.gwd.nfosigw.gov.pl. Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.

4. Składanie wniosków może odbywać się:

a) poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

b) bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie

W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

Za pośrednictwem banku

W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Statystyki Programu[edytuj]

PAS przygotował narzędzie do monitorowania postępów realizacji Programu, które jest dostępne tutaj: https://krakowskialarmsmogowy.pl/program-czyste-powietrze/. Dane dotyczące m.in. liczby złożonych wniosków, podpisanych umów oraz wypłaconych dotacji aktualizowane są co miesiąc na podstawie informacji uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej NFOŚiGW.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?[edytuj]

Aby dowiedzieć się więcej, można skorzystać ze strony internetowej Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub ogólnopolskiej infolinii dzwoniąc pod numer 22 340 40 80.