Program Mój Prąd

Z Smogopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

„Mój Prąd” to program dotacyjny, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost własnego zużycia wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych[1]. Program wystartował w połowie 2019 roku, a nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 22 kwietnia 2023 r. ruszył piąty nabór do Programu (MP5).

Kto może skorzystać z Programu?

W Programie wyróżnia się trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1.02.2020;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 1.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Jakie przedsięwzięcia można zrealizować i jak wysoką dotację można otrzymać?

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna:

 • 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

 • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:

 • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
 • Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł