Program Mój Prąd

Z Smogopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

„Mój Prąd” to program dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5000 zł[1]. Program wystartował w połowie 2019 roku, a nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ostatni nabór zakończył się w grudniu 2020 roku, a najbliższy ma wystartować w pierwszym półroczu 2021 roku[2].

Kto może skorzystać z Programu?[edytuj]

O dotację w ramach Programu „Mój Prąd” ubiegać się mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową – regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji[3].

Jakie inwestycje można zrealizować w ramach Programu?[edytuj]

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. Koszty kwalifikowane w Programie to: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem). Wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym)[4]. Co również istotne, inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji.

Jak wysoką dotację można otrzymać?[edytuj]

Otrzymać można dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie (do 30 czerwca 2021 r. było to 5 000 zł). Dodatkowo koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem z Programu „Mój Prąd” można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna)[5].

Jak i gdzie złożyć wniosek?[edytuj]

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Pierwsze 2 nabory zostały już zakończone, a rozpoczęcie kolejnego przewiduje się na pierwsze półrocze 2021 roku. Wniosek można złożyć w formie online[6] (będzie do tego potrzebny profil zaufany lub e-dowód) lub w wersji papierowej[7]. Dokładna ścieżka uzyskania dofinansowania została przedstawiona na poniższej grafice (rysunek 1).

Rysunek 1. Ścieżka uzyskania dofinansowania w Programie "Mój Prąd", źródło: https://mojprad.gov.pl/

Statystyki[edytuj]

Do tej pory zostało wypłaconych 199 502 dofinansowania do projektów instalacji PV. Szacuje się, że dzięki temu emisja CO2 została zredukowana o 914 723 ton/rok. W budżecie Projektu zostało do alokacji ponad 104 mln zł (maj 2021)[8].

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?[edytuj]

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni. Należy wejść na stronę www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/, wybrać odpowiednie województwo i przejść do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki mailowe: [email protected] – informacja o złożonych wnioskach oraz [email protected] – informacja na temat programu.