Skutki prenatalnej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza

Z Smogopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rozwijający się płód jest szczególnie wrażliwy na wpływ szkodliwych substancji obecnych w środowisku. Jest tak również w przypadku zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego i wchodzących w jego skład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), a także zanieczyszczeń gazowych. Liczba badań poświęconych efektom zdrowotnym prenatalnego narażenia na zanieczyszczenia powietrza stale rośnie. Jednak jak podkreślono w pracy przeglądowej[1] – wyniki opublikowanych do tej pory badań wciąż bywają niespójne. Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Szczególnie istotne wydaje się zbadanie wpływu najdrobniejszej frakcji pyłu zawieszonego – PM0,1, ang. ultrafine particles, czyli cząstek o średnicy mniejszej niż 100 nanometrów (0.1 μm). Takie cząstki mają najprawdopodobniej zdolność przenikania przez barierę łożyskowo-naczyniową[2], co pokazują badania ex vivo[3].

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, wcześniactwo, niska waga urodzeniowa[edytuj]

Narażenie ciężarnej matki na zanieczyszczenia powietrza może być jednym z czynników zwiększających ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu[4], [5], wcześniactwa[6], [7], [8] i niskiej wagi urodzeniowej noworodków[9], [10], [11], [12], [13]. Niska waga urodzeniowa i wcześniactwo mogą rzutować na zdrowie człowieka w ciągu całego dalszego życia, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zaburzeń zdrowotnych.

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, poronienie[edytuj]

Badania prowadzone w stanie Ohio (USA) pokazały, że narażenie ciężarnych na PM2,5 w czasie trzeciego trymestru ciąży (ale już nie podczas pierwszego i drugiego) związane było z podwyższonym ryzykiem wewnątrzmacicznego obumarcia płodu[14]. Autorzy podkreślają, że choć wzrost ryzyka związanego z narażeniem na PM2,5 był umiarkowany, to dotyczy on praktycznie wszystkich ciężarnych kobiet.

Z kolei w badaniach prowadzonych w Utah (USA) pokazano, że narażenie na dwutlenek azotu (NO2) zwiększa ryzyko poronienia[15]. Dokładniej, wzrost średniej siedmiodniowej stężenia NO2 o 10 części na miliard (ok. 19 μg/m3) zwiększał ryzyko poronienia o 16%.

Wcześniactwo[edytuj]

Wiele badań pokazuje również związek między narażeniem ciężarnych matek na zanieczyszczenia pyłowe a wcześniactwem. Analiza danych z kilkudziesięciu krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej[16] sugeruje, że wcześniactwo jest związane z narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe jedynie w przypadku dużych stężeń zanieczyszczeń, takich jakie występują np. w Chinach. Wniosek ten potwierdzają też badania chińskie[17], [18].

Badania prowadzone w USA pokazują jednak istotny statystycznie związek między narażeniem na PM2,5 a wcześniactwem także w przypadku stosunkowo niskich stężeń zanieczyszczeń pyłowych[19]. Przypisywany narażeniu na zanieczyszczenia pyłowe wzrost liczby przedwczesnych urodzin wiąże się też ze znacznymi kosztami ekonomicznymi. W przypadku USA koszty te szacowane były w roku 2010 na 4,33 mld. dolarów amerykańskich[20].

Niska waga urodzeniowa[edytuj]

Zarówno analiza danych europejskich, jak i danych z innych rejonów świata pokazuje, że narażenie matki na zanieczyszczenia pyłowe w czasie ciąży zwiększa ryzyko niskiej wagi urodzeniowej noworodka[21], [22], [23]. W przypadku kohort europejskich zaobserwowano również związek z ekspozycją na NO2 oraz z natężeniem ruchu kołowego na pobliskich ulicach[24].

Z kolei badania prowadzone w Krakowie pokazały korelację pomiędzy wagą urodzeniową dziecka a narażeniem matki na związki z grupy WWA[25], [26].

Duże badania kohortowe (obejmujące ponad 540 tys. noworodków) nad wpływem zarówno hałasu, jak i zanieczyszczeń powietrza na wagę urodzeniową dzieci przeprowadzono w Londynie w latach 2006–2010[27]. Otrzymano statystycznie istotny związek między narażeniem na pył PM2,5 pochodzący z silników spalinowych a obniżeniem wagi urodzeniowej. Wyniki nie zmieniały się po uwzględnieniu hałasu, nie wydaje się też, by sam hałas miał niezależny wpływ na obserwowane w badaniach efekty zdrowotne.

Z przeglądu 25 badań prowadzonych w Chinach[28] wynika, że związek między niską wagą urodzeniową i wcześniactwem a narażeniem na dwutlenek siarki (SO2) jest w realiach chińskich silniejszy niż w przypadku narażenia na pył zawieszony.

Ekspozycja prenatalna a choroby nowotworowe[edytuj]

Związek między prenatalnym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a chorobami nowotworowymi u dzieci jest omówiony w artykule: „Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe”.

Wpływ ekspozycji prenatalnej na układ oddechowy[edytuj]

Informacje na temat wpływu narażenia na zanieczyszczenia powietrza w okresie prenatalnym na rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego w wieku późniejszym można znaleźć w artykule: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy”.

Wpływ ekspozycji prenatalnej na układ nerwowy[edytuj]

Wpływ, jaki na rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego ma prenatalna ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza jest omawiany w artykule: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na centralny układ nerwowy”.


 1. Klepac, Petra, et al, Ambient air pollution and pregnancy outcomes: a comprehensive review and identification of environmental public health challenges, Environmental research 167 (2018): 144–159, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303700?casa_token=jaLLfqd5bzMAAAAA:aTNtblny8F7SKCCwbaUxmAGP0WflmWQLP_4Nssex7XpCDvTPTiH9jcI2YNcLzVdci2dMJmCCYA
 2. Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka, Badania w Krakowie, https://smogwawelski.org/wp-content/uploads/2016/10/oddzialywanie-zanieczyszczen-powietrza-w-okresie-prenatalnym-na-zdrowie-dziecka.pdf
 3. Wick, Peter, et al, Barrier capacity of human placenta for nanosized materials, Environmental health perspectives 118.3 (2010): 432–436, https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.0901200
 4. DeFranco, Emily, et al, Air pollution and stillbirth risk: exposure to airborne particulate matter during pregnancy is associated with fetal death, PloS one 10.3 (2015): e0120594, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4368103/
 5. Yang, Shaoping, et al, Ambient air pollution the risk of stillbirth: A prospective birth cohort study in Wuhan, China, International journal of hygiene and environmental health 221.3 (2018): 502–509, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S143846391730531X
 6. Fleischer, Nancy L., et al, Outdoor air pollution, preterm birth, and low birth weight: analysis of the world health organization global survey on maternal and perinatal health (2014), Environ Health Perspect 122.4 (2014): 425–430, http://ehp.niehs.nih.gov/1306837/
 7. Zhao, Nan, et al, Ambient air pollutant PM10 and risk of preterm birth in Lanzhou, China, Environment international 76 (2015): 71–77, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553395
 8. DeFranco, Emily, et al, Exposure to airborne particulate matter during pregnancy is associated with preterm birth: a population-based cohort study, Environmental Health 15.1 (2016): 1, https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0094-3
 9. Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka, Badania w Krakowie, https://smogwawelski.org/wp-content/uploads/2016/10/oddzialywanie-zanieczyszczen-powietrza-w-okresie-prenatalnym-na-zdrowie-dziecka.pdf
 10. Choi, Hyunok, et al, International studies of prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and fetal growth, Environmental health perspectives (2006): 1744–1750, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17107862
 11. Pedersen, Marie, et al, Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE), The Lancet Respiratory medicine 1.9 (2013): 695–704, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213260013701929
 12. Fleischer, Nancy L., et al, Outdoor air pollution, preterm birth, and low birth weight: analysis of the world health organization global survey on maternal and perinatal health (2014), Environ Health Perspect 122.4 (2014): 425–430, http://ehp.niehs.nih.gov/1306837/
 13. Smith, Rachel B., et al, Impact of London’s road traffic air and noise pollution on birth weight: retrospective population based cohort study, bmj 359 (2017): j5299, https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5299.full
 14. DeFranco, Emily, et al, Air pollution and stillbirth risk: exposure to airborne particulate matter during pregnancy is associated with fetal death, PloS one 10.3 (2015): e0120594, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4368103/
 15. Leiser, Claire L., et al, Acute effects of air pollutants on spontaneous pregnancy loss: a case-crossover study, Fertility and sterility 111.2 (2019): 341–347, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001502821832154X
 16. Fleischer, Nancy L., et al, Outdoor air pollution, preterm birth, and low birth weight: analysis of the world health organization global survey on maternal and perinatal health (2014), Environ Health Perspect 122.4 (2014): 425–430, http://ehp.niehs.nih.gov/1306837/
 17. Zhao, Nan, et al, Ambient air pollutant PM10 and risk of preterm birth in Lanzhou, China, Environment international 76 (2015): 71–77, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553395
 18. Yang, Shaoping, et al, Ambient air pollution the risk of stillbirth: A prospective birth cohort study in Wuhan, China, International journal of hygiene and environmental health 221.3 (2018): 502–509, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S143846391730531X
 19. DeFranco, Emily, et al, Exposure to airborne particulate matter during pregnancy is associated with preterm birth: a population-based cohort study, Environmental Health 15.1 (2016): 1, https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0094-3
 20. Trasande, Leonardo, Patrick Malecha, Teresa M. Attina, Particulate Matter Exposure and Preterm Birth: Estimates of US Attributable Burden and Economic Costs. Environ Health Perspect (2016), http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2016/3/ehp.1510810.acco.pdf
 21. Payam Dadvand et al, Maternal Exposure to Particulate Air Pollution and Term Birth Weight: A Multi-Country Evaluation of Effect and Heterogeneity, Environ Health Perspect 121.3 (2013): 367–373, http://ehp.niehs.nih.gov/1205575/
 22. Pedersen, Marie, et al, Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE), The Lancet Respiratory medicine 1.9 (2013): 695–704, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213260013701929
 23. Fleischer, Nancy L., et al, Outdoor air pollution, preterm birth, and low birth weight: analysis of the world health organization global survey on maternal and perinatal health (2014), Environ Health Perspect 122.4 (2014): 425–430, http://ehp.niehs.nih.gov/1306837/
 24. Pedersen, Marie, et al, Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE), The Lancet Respiratory medicine 1.9 (2013): 695–704, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213260013701929
 25. Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka, Badania w Krakowie, https://smogwawelski.org/wp-content/uploads/2016/10/oddzialywanie-zanieczyszczen-powietrza-w-okresie-prenatalnym-na-zdrowie-dziecka.pdf
 26. Choi, Hyunok, et al, International studies of prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and fetal growth, Environmental health perspectives (2006): 1744–1750, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17107862
 27. Smith, Rachel B., et al, Impact of London’s road traffic air and noise pollution on birth weight: retrospective population based cohort study, bmj 359 (2017): j5299, https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5299.full
 28. Jacobs, Milena, et al, The association between ambient air pollution and selected adverse pregnancy outcomes in China: a systematic review, Science of the Total Environment 579 (2017): 1179–1192, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716325396